درباره کبابی اصلانی

کبابی اصلانی با التزام به مشتری مداری، احترام به حقوق مشتریان را سر لوحه خود و کارمندان قرار داده و همواره در این راستا گام برداشته است. ما در تولید کباب همواره بر اساس این شعار عمل می نمائیم: کبابی را تولید می کنیم که به خانواده خود می دهیم.

هم اکنون در محیط کبابی اصلانی علاوه بر سفارش کباب بدون برنج می توانید تمامی کباب ها را به همراه برنج نیز سفارش دهید. همچنین سوپ جو گزینه جدیدی است که امتحان آنرا به شما پیشنهاد می کنیم!

آدرس و شماره تماس کبابی اصلانی

شعبه مرکزی : تبریز- چای کنار -روبروی پل سنگی

تلفن های تماس :
041-33374444
041-33376666
041-33340010
041-33340424

 

 

 

 

ایمیل :

وب سایت:

تماس با کبابی اصلانی

captcha